Menu

Mensen Maken Arnhem

 

2021 Is het Nationaal Jaar vrijwillige Inzet met als thema Mensen Maken Nederland, en in Arnhem, Mensen Maken Arnhem.

 

 

 

 

(scroll naar beneden voor de bijdragen van de organisaties en vrijwilligers)

Op deze pagina willen we een podium bieden aan Arnhemse organisaties en vrijwilligers. We bieden informatie en willen mensen stimuleren om zich ook vrijwillig in te gaan zetten.

Ook op deze pagina? Via de plaatjesmaker van het NOV kan je een poster maken voor je organisatie, voor één van je vrijwilligers of je kunt zelf als vrijwilliger een poster maken. Om nog meer te laten zien waar jouw organisatie voor staat, of wat jouw vrijwillige inzet zo passend voor jou maakt, kun je onderstaande vragen beantwoorden of zelf een stuk tekst aanleveren. Samen met de posters bundelen we dat op deze pagina om zo te laten zien hoe divers, zinvol en leuk het is om je aan te sluiten bij een vrijwilligersorganisatie! Je poster en/of antwoorden kan je sturen naar . Het wordt dan ook op onze Facebookpagina geplaatst.

Vragen aan jou als organisatie:
Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers?
Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger?
Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie?
Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen?
Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? 

Vragen aan (je) vrijwilliger(s): 
Bij welke organisatie zet jij je in? 
Waarom doe je juist daar vrijwilligerswerk? 
Wat levert jouw inzet jou op; waar ben je trots op?
Hoe zou jij anderen enthousiast maken om ook vrijwilliger bij jouw organisatie te worden? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Interview Hanneke Petri, vrijwilligster Kruiskerk.

 

7 tot en met 13 juni was de 2e campagneweek van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. In dit jaar wordt de aandacht gevestigd op het betrekken van meer en nieuwe mensen bij het vrijwilligerswerk. In de 2e campagneweek stond het wegnemen van twijfels of drempels die mensen tegenhouden om als vrijwilliger aan de slag te gaan centraal. Dit met de boodschap ‘ontdek je vrijwilligerskracht!’.

Op de Gemeentepagina van de Arnhemse Koerier van 12 juni stond in het kader van deze campagneweek een verkorte versie van een interview met vrijwilliger Hanneke Petri.

‘Ontdek je vrijwilligerskracht’ is een boodschap die Hanneke van harte uitdraagt. ‘Stap erin en ga iets proberen wat bij je past’ is een van haar tips. Hanneke is lid van de Kruiskerk in Malburgen en betrokken bij de kring ‘kerk in de buurt’ met activiteiten zoals het inloop-, soep- en kledingcafé. Maar daarnaast zet zij  zich in op andere terreinen zoals bij St. Present en bij het opruimen van straatvuil.
Binnen veel organisaties zijn vrijwilligers vanuit de kerkelijke gemeenschappen actief. Omzien naar je medemens en naastenliefde zijn de innerlijke drijfveren van waaruit zij zich inzetten. En daar is Hanneke een mooi voorbeeld van.
In het kledingcafé komt veel samen waarom vrijwilligerswerk zo waardevol is.
De deur wordt geopend naar de wijk, mensen kunnen hun verhaal kwijt en vinden steun bij elkaar. Het kledingcafé voorziet in een behoefte van bewoners in vaak moeilijke levensomstandigheden. Voor de vrijwilligers betekende de opzet van het café, dat nu 7 weken draait, een leuke manier om elkaar anders te leren kennen. Vrijwilligerswerk geeft veel terug: je ontmoet mensen die je anders niet in je netwerk hebt, verruimt je blik en verscherpt je zicht op de samenleving en leert daarvan. Je werkt samen met andere organisaties en je maakt mooie en leuke momenten mee door dankbaarheid en blijdschap van mensen. En daar wordt jezelf ook blij van.

Hanneke vindt vrijwilligerswerk een uitgelezen mogelijkheid om je talenten niet te begraven maar te laten groeien. Je stapt uit je eigen wereld en bent even met iets anders bezig. Voor iedereen is er vrijwilligerswerk dat bij je past.
Hannekes tip ‘stap erin en ga iets proberen’ is daarmee dé boodschap voor Arnhem vanuit deze 2e campagneweek van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet!

Bijdragen van organisaties en vrijwiligers:

SWOA Maatjes Regio Arnhem

Bij welke organisatie zet jij je in?
SWOA – Maatjes Regio Arnhem

Waarom doe je juist daar vrijwilligerswerk? 
Ik ben graag in Arnhem actief qua vrijwilligerswerk, omdat ik geen vrijwilligerswerk in mijn woonplaats doe. ik heb hier veel oude contacten. Dan kunnen zaken beladen worden. Ik heb geen geschiedenis in Arnhem.

Wat levert jouw inzet jou op; waar ben je trots op? 
Het levert mij een goed gevoel op omdat ik iets kan betekenen voor een ander, het levert mij mensenkennis op, en een stuk extra geduld. Ik ben trots op het feit dat ik op verschillende manieren betrokken ben bij mensen en hen te kunnen geven dat wat zij zelf graag zouden willen, het activeren van mensen, een stukje vertier, even uit het dagelijkse kringetje.

Hoe zou jij anderen enthousiast maken om ook vrijwilliger bij jouw organisatie te worden? 
Door te vertellen over wat ik doe en wat het mij oplevert en wat het voor die ander op zou kunnen leveren. Dat is al een paar keer gelukt. Ik heb nog geen mensen bij de SWOA kunnen aanleveren maar wel bij een andere vrijwilligersorganisatie. Ik vertelde hen: “Je stapt in een andere wereld met mensen die je niet kent,  maar waar je wel over gehoord hebt in verhalen”.

Taalcentraal en Taalmaatjes door José
"Ik zet me in voor de Vrijwilligerscentrale Arnhem. Ik zocht na mijn pensionering vrijwilligerswerk waarbij ik niet aan vaste dagen en/of tijden ben gebonden. Dat gaat heel goed met het taalmaatjesproject voor zowel anderstaligen als laaggeletterden van Nederlandse origine.  Je kunt elke week opnieuw opnieuw een afspraak maken met je taalmaatje op een dag en tijdstip die jullie beiden het beste schikt. De mensen die ik tot op heden heb begeleid hebben echt sprongen gemaakt naar een verdere opleiding of naar werk, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal belangrijk is.  Het is ook leuk om te praten over de wederzijdse gewoontes in het land van herkomst. Heb je iets met taal en heb je tijd over, dan is het taalmaatjesproject iets voor jou."

Stichting Bio door Monique

Bij welke organisatie zet jij je in?
Ik zet mij in voor Bio vakantieoord in Arnhem.

Waarom doe je juist daar vrijwilligerswerk?
Als ouder van een zoon met een beperking leek mij dit een fijne plek om mij in te zetten, aangezien mijn affiniteit met de doelgroep groot is en ik graag met mensen in contact kom.

Wat levert jouw inzet jou op; waar ben je trots op?
Ik vind het fijn dat ik een steentje bij kan dragen voor de organisatie en de waardering is groot.

Hoe zou jij anderen enthousiast maken om ook vrijwilliger bij jouw organisatie te worden?
Door mijn enthousiaste verhalen hoop ik anderen te motiveren ook de stap te nemen om vrijwilligerswerk te gaan doen.

 

Vitale Verbindingen

Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers?
Vitale Verbindingen is een maatschappelijke organisatie en een herstelcommunity. Zij zet zich met name in voor mensen met een GGZ-achtergrond en is er vooral op gericht om deze mensen volwaardig in de maatschappij mee te laten draaien. Zij ondersteunt mensen bij hun herstel en participatie. Zij doet dit op verschillende manieren. Onder andere door activerend werktrajecten aan te bieden, workshops en trainingen te geven, mensen een individueel hersteltraject aan te bieden met behulp van het wijkteam en inloopactiviteiten te organiseren. Daarnaast legt zij verbindingen tussen verschillende organisaties uit zowel het sociale domein als de GGZ, juist om nog beter aan te sluiten bij de mensen om wie het gaat.

Wij werken met vrijwilligers om mensen een platform te bieden waarin zij wat kunnen betekenen voor de samenleving. Hierbij leggen wij expliciet de verbinding tussen de vrijwilligers en de wijk.

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger?
Veel vrijwilligers vinden het leuk om bij Vitale Verbindingen aan de slag te zijn omdat zij het leuk vinden om met andere collega’s te werken die een vergelijkbare achtergrond hebben. Daarnaast vinden zij het fijn dat het weer structuur geeft aan hun week en vinden ze het zinvol omdat ze weer iets kunnen betekenen voor de wijk.

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie?
De creativiteit en inventiviteit van de vrijwilligers om telkens weer iets leuks te bedenken. Van workshops tot een cupcake actie, het kan allemaal.

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen?
Door er veel over te schrijven en concrete vragen te stellen. Ook door kortlopende projecten te bedenken zodat mensen zich niet meteen voor langere tijd hoeven te verbinden.

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? 
Dan zou ik willen dat ik mensen meer kon belonen op maat.

Energiebank Arnhem: Nel

Wat doet jouw organisatie?
De energiebank helpt huishoudens bij het verlagen van hun energieverbruik. We werken voor mensen met een laag inkomen waardoor energiebesparing direct voelbaar is in de portemonnee. We bezoeken mensen thuis en gaan samen met hen op zoek in huis naar de mogelijkheden om energie te besparen. We bieden ze naast een pakket energiebesparende producten ook handvatten om blijvend hun energierekening te verlagen. 

Waarom werken jullie met vrijwilligers?
Het is voor de huishoudens prettig dat ze vrijwilligers thuis ontvangen, dat je niet verbonden bent aan een gemeente, woningbouwvereniging of energiebedrijf. Dat geeft vertrouwen.
Als vrijwilliger bij de EnergiebankregioArnhem werk je geheel zelfstandig, maar niet alleen. Er is een team van vrijwilligers die elkaar kunnen versterken middels (online) bijeenkomsten en socialmedia.

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger?
Er wordt veel van je gevraagd, onder meer op sociaal, technisch en adviserend vlak. Als coach ben je eigenlijk een monteur, leraar en maatschappelijk werker in één. Een leuke uitdaging.
Wat levert jouw inzet jou op?
Het is een gevarieerde doelgroep waar je voor werkt. In de meeste gevallen kun je met de mensen samen een stap maken in het blijvend besparen van energie. Mensen zijn er trots op dat ze weten hoe ze energie kunnen besparen. Het draag bij een het welbevinden, en daar kun je dan als coach weer trots op zijn, dat kleine steuntje in de rug dat je ze hebt kunnen geven. Voor zowel de coach als het huishouden levert dit energie op.

De Blauwe Tomaat

Kijk hier de vlog die de Blauwe Tomaat heeft gemaakt.

 

 

 

 

 


SWOA Maatjes regio Arnhem

Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? 
Wij zijn onderdeel van SWOA  en koppelen geschoolde vrijwilligers aan volwassenen vanaf 18 jaar die een tijdje ondersteuning nodig hebben in hun kwetsbare situatie. Meestal gaat het om sociaal contact, activering, stappen zetten naar verandering van hun situatie. Onze maatjes zijn geen hulpverleners en ook geen vriend, het zit er tussenin. Een vrijwilliger is minder gebonden aan tijd en bepaalt zelf wanneer en hoe hij contact heeft met een deelnemer. Het contact gaat uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid op een vriendschappelijke basis. Ze stemmen samen af wat ze gaan doen en hoe ze dat gaan doen. Een hulpverlener is gebonden aan tijd, het contact is zakelijker en is meestal niet voor sociale activiteiten. Het sociale contact, de klik met een vrijwilliger maakt dat de ander stappen durft te zetten.

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? 
Het maatjescontact is verrijkend en leerzaam. Maatjes geven vaak aan veel beter te kunnen relativeren en dat het werk als maatje veel voldoening geeft. We bieden scholing en themabijeenkomsten aan. Zoals: een basistraining waarin veel aandacht is voor communicatie en empowerment, intervisiebijeenkomsten waarin maatjes ervaringen uitwisselen en van elkaar leren, scholing over dementie, psychiatrische problematiek, zingeving etc. De maatjes kunnen het aangeven als ze behoefte hebben aan een bepaalde scholing. Een maatje kan altijd terugvallen op de beroepskracht voor ondersteuning. Je komt als maatje in contact met andere vrijwilligers en beroepskrachten. We hebben elk jaar een jaargesprek waarin we aandacht geven aan functioneren, persoonlijke ontwikkeling en wensen van een maatje. Maatjes krijgen een onkosten vergoeding voor woon/ werk verkeer en maximaal € 6,- voor consumpties buiten de deur (voor zichzelf) per maatjescontact. Jaarlijks organiseren we een gezellig bijeenkomst voor onze maatjes. Ook organiseren we elk jaar en aantal uitstapjes voor de maatjes met hun deelnemer (binnen Arnhem).

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie?
Dat onze maatjes de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Dat er zoveel maatjes zich inzetten om anderen in een kwetsbare situatie te ondersteunen in zeer uiteenlopende situaties. Dat het lukt om bijzondere matches te maken tussen mensen. Dat de maatjes met plezier hun vrijwilligerswerk doen en betrokken zijn bij de organisatie en bij ons als beroepskrachten. Het contact met de maatjes verrijkt ook mij als beroepskracht. Ik leer ook van hen. De waardering d.m.v. attenties en scholing etc. die wij als organisatie aan onze vrijwilligers kunnen geven. Dat wordt door onze maatjes zeer op prijs gesteld.

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? 
Ik denk vooral door mond op mondreclame, televisiecampagnes en de sociale media. Het horen, zien en lezen van ervaringen van zowel maatjes als deelnemers.  

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? 
Een basisinkomen zodat mensen meer “ruimte” hebben om iets voor een ander te kunnen doen. Meer geld voor professionele ondersteuning om de verbondenheid,  continuïteit van projecten te waarborgen. Dat kinderen al vroeg leren / meekrijgen hoe fijn het kan zijn om iets voor een ander te kunnen betekenen zodat ze op latere leeftijd makkelijker zich in willen zetten als vrijwilliger.

OverMalbruggen: Esther

Bij welke organisatie zet jij je in? 
Ik zet me in voor stichting OverMalbruggen.

Waarom doe je juist daar vrijwilligerswerk? 
Ik zet me voor de stichting in omdat ik theater leuk vind. Het geeft me voldoening om eraan bij te dragen dat deze vorm van cultuur toegankelijk is voor iedereen.

Wat levert jouw inzet jou op; waar ben je trots op?
Ik ben trots op het feit dat we met zijn allen in minder dan 2 jaar een stichting hebben opgezet en het grootste deel van ons subsidiestreefbedrag hebben binnengehaald. Bovendien leer ik er veel van.

Hoe zou jij anderen enthousiast maken om ook vrijwilliger bij jouw organisatie te worden? 
Ik zou anderen overhalen om vrijwilliger te worden door enthousiast te vertellen over de stichting en hen te verwijzen naar de website of over te halen om een te doen aan een proefrepetitie.

 

Natuurcentrum Arnhem: Jantine

Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? 
Natuurcentrum Arnhem zet zich in voor een levendige groene stad, waar bewoners een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst. Dit doen we door mensen zoveel mogelijk te laten zien hoe je zelf duurzame keuzes kunt maken.  Op onze locaties kan je van alles leren en ontdekken over natuur, dieren en de herkomst van ons voedsel. Met onze lessen en initiatieven in de wijk inspireren we en hopen we jong en oud bewust te maken van het belang van natuur en de eigen rol in het behoud ervan.  Stadsgenoten in contact brengen met hun natuurlijke omgeving, dáár draait het bij ons om. Want alleen als je dichtbij de natuur staat, begrijp je hoe belangrijk het is om er goed mee om te gaan. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze stichting. Dagelijks rekenen we op hun inzet om onze lessen en activiteiten uit te kunnen voeren en onze locaties draaiende te houden. 

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? 
Een groene stad ontstaat natuurlijk niet vanzelf, maar maken we samen. Door samen de handen uit de mouwen te steken krijgen we veel voor elkaar. Want met hoe meer mensen we in actie komen, hoe meer impact we maken in de stad! Zo brengen we samen de groene stad tot leven.

Als vrijwilliger bij Natuurcentrum Arnhem kan je je op veel manieren inzetten. Geloof jij net als wij in een duurzame toekomst? En houd jij van dieren, kinderen en/of natuur en wil je je graag inzetten voor een groene stad?  Wij heten je van harte welkom in ons team! Je kan bijvoorbeeld aan de slag als vrijwilliger in een van onze boerderijwinkels, helpen bij de verzorging van onze dieren en/of het beheer van onze terreinen, als gastvrouw/gastheer richting onze bezoekers en/of het geven van voorlichting en begeleiden van activiteiten.  

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie?
Niet alleen flora en fauna zetten we graag in bloei, maar ook mensen! Daarom bieden we een inspirerende en gastvrije werkplek aan vrijwilligers. Dit maakt onze locaties tot een verzamelplaats voor bijzondere ontmoetingen. En daar zijn we trots op!

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? 
Door mooie voorbeelden te laten zien en ervaringen van anderen te delen hopen we meer mensen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? 
Vrijwilligers zijn onze ambassadeurs in de samenleving. Ze zorgen dat onze boodschap verteld en gehoord wordt. We zijn trots op onze vrijwilligers en we zouden hen in de toekomst nog beter willen ondersteunen om hun passie voor ons werk en de natuur in hun netwerk te kunnen delen.

Stichting BIO Vakantieoord: 

Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? 
Bij Het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met een gehandicapt kind genieten van een fijne en zorgeloze vakantie. Een plek waar ouders elkaar ontmoeten, lief en leed delen, waar vriendschappen ontstaan en waar niemand opvalt door zijn handicap. Bij de Bio Manege bieden wij kinderen en volwassenen met een handicap de mogelijkheid om paard te rijden. Dankzij speciaal opgeleide instructeurs en vele hulpmiddelen is het op onze manege mogelijk de ontspannende en therapeutische werking van het paardrijden te ervaren.

We zijn afhankelijk van vrijwilligers om onze gasten een betaalbare vakantie en betaalbare paardrijlessen te kunnen bieden. Zonder de hulp van vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn.

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? 
Een van onze vrijwilligers Monique (gastvrouw) zegt hierover het volgende: ‘Al die blije gezichtjes, de blije ouders, als ik daar al een heel klein steentje aan kan bijdragen vind ik dat gewoon heel erg mooi’.

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie?
Ik ben trots dat we heel vaak van onze gasten en ruiters te horen krijgen dat alle medewerkers en vrijwilligers zo betrokken zijn bij Bio. Zo hebben we in de zomer voor onze gasten van het vakantieoord elke dinsdagmiddag een ‘’Captains borrel’’. Dit is een borrel met alle gasten en medewerkers die er op dat moment zijn. Een mooi moment om de tijd te nemen elkaar uitgebreid te spreken en gezinnen te vragen naar hun ervaringen. Vaak komt de Biobeer dan een kijkje nemen en dansen we samen met het animatieteam op vrolijke muziek. Dat vinden kinderen fantastisch.

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? 
Er zijn talloze mogelijkheden om jezelf in te zetten als vrijwilliger. Ga met je vrienden, kennissen of buren in gesprek en leer van verhalen/ervaringen van anderen. Dit kan er voor zorgen dat je een organisatie of club tegenkomt waarvan je misschien het bestaan niet wist maar wel energie uithaalt om je ervoor in te zetten. Wat voor mezelf goed werkt, is niet te veel waarde te hechten aan het woord ‘’vrijwilligerswerk’’. Vaak doen mensen vrijwilligerswerk waarvan ze niet eens weten of waarbij ze niet stilstaan dat het vrijwilligerswerk is. Neem bijvoorbeeld een commissie bij een sportvereniging, studievereniging of studentenvereniging. Alle tijd en moeite die je daar insteekt, is onbetaald en kun je dus zien als vrijwilligerswerk. En of je je inzet voor een hele grote organisatie of voor een lokale vereniging: alles wat je doet is goed en maakt Nederland/de buurt een stukje mooier.

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? 
Ik zou willen dat iedere vrijwilliger in zijn/haar achterhoofd houdt waarom hij of zij het vrijwilligerswerk doet. Doe je het vrijwilligerswerk omdat het ‘moet’ of omdat je dit zelf wilt: beide kunnen een motivatie zijn om vrijwilligerswerk te doen maar het is goed je om hier bewust van te zijn en dit te communiceren naar de organisatie waarvoor je je inzet. En als ik dan mocht kiezen, zou ik natuurlijk willen dat iedere vrijwilliger zijn werk uitoefent op basis van intrinsieke motivatie. Dan haal je meer plezier uit je werk en straal je dit plezier uit :-).  

Wijkplatform Rijkerswoerd

Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? 
Onze organisatie is wijkvereniging en bewonersplatform samen als één organisatie genaamd ‘wijkplatform Rijkerswoerd’. Per 1/1/2021 is dit gerealiseerd. Wij werken met vrijwilligers die zich hard maken voor het verbeteren van de wijk samen met ketenpartners. Wijkbewoners kunnen ideeën sparren, maar ook een aanvraag doen voor het realiseren van bijvoorbeeld een buurtfeest (gebaseerd op ontmoeten), kunstroute, boot in de sloot. Daarnaast organiseren wij activiteiten; Koningsdag, Sinterklaasfeest, avondvierdaagse en brengen wij 7x per jaar Het Woerdje uit. Sociale Mediakanalen als Facebook, Instagram en een nieuwe website die de bewoners informeren over nieuws en activiteiten uit de wijk.

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? 
Het met name zelf sturing kunnen geven aan wat er speelt in de wijk, wat er nodig is en waar je ziet wat je kunt bijdragen geeft energie. Samen de schouders eronder en er wat leuks van maken.

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie?
Dat wij in een relatief korte periode met elkaar meer synergie hebben. Krachten gebundeld van wijkvereniging en bewonersplatform om zo meer te kunnen betekenen voor de wijk/bewoners.

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? 
Dat is tegenwoordig best een lastige omdat iedereen heel druk is met Social Media en weinig tijd meer lijkt te hebben voor waar het omgaat. Ontmoeten en samen iets doen voor je wijk/buurt. Er wordt veel gemopperd, negativiteit (en niet alleen nu met corona) en wat vooral bij ons heel belangrijk is, is het zien en horen van wat er is gerealiseerd. Dat betekent ook goede communicatie, zelf enthousiasme uitstralen. Elkaar enthousiasmeren, maar ook snellere doorlooptijd van zaken binnen de gemeente. Het ‘dit is wat wij vaker hebben gehoord’, ‘is al eerder aan de orde geweest’  en ‘eerst zien en dan geloven’ zijn kreten die wij vaak horen en waar wij eigenlijk ook als vrijwilligersorganisatie last van hebben. Burgerparticipatie is een veel gehoord begrip maar waar nog weinig echt iets mee gedaan wordt.

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? 
Meer goede samenwerking met ketenpartners zodat je met elkaar ook echt daadwerkelijk kunt laten zien dat er verbetering komt. Het zien en dan geloven is echt een punt die aandacht behoeft.

Stadslandbouw Mooieweg 

 

 

 

 

 


Thuisadministratie SWOA

Antwoorden Beroepskracht:
Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? Welzijnsorganisatie in Arnhem voor ouderen. Onze ervaring is dat een vrijwilliger voor deelnemers vaak wat laagdrempeliger is. Zij durven hier meer open te zijn dan bij een beroepskracht. We hebben een hele leuke groep vrijwillige (medewerkers). Dus naast dat je echt het verschil kan maken voor iemand, is het ook leuk om nieuwe collega’s te leren kennen.
Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? Dat we het voor vrijwilligers goed geregeld hebben. Niet alleen op het gebied van het attentiebeleid, maar ook op het gebied van ontwikkeling en wensen van de vrijwilliger. 

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? Goede vraag. Ik denk door daadwerkelijk te zien wat het iemand oplevert. Mensen die vrijwilliger zijn aan het woord laten. Maar ook de deelnemer: wat levert het diegene op? Misschien ook laten ‘proeven’ hoe het is om vrijwilliger te zijn, door bijvoorbeeld meeloopdagen te organiseren.
Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? Meer waardering voor vrijwilligers vanuit andere organisaties (die niet / minder) met vrijwilligers werken. Een betere samenwerking tussen vrijwilligers en die organisaties. Niet als vanzelfsprekend ervaren.

Antwoorden van vrijwilliger:
Bij welke organisatie zet jij je in? SWOA en Moviera
Waarom doe je juist daar vrijwilligerswerk? Bij SWOA: het helpen van cliënten die het om diverse redenen zelf de administratie niet kunnen doen.
Wat levert jouw inzet jou op; waar ben je trots op? Moviera: mijn eigen ervaring inzetten als maatje/ luisterend oor. Het levert mij veel enthousiasme en motivatie op om mensen te helpen die het zelf niet kunnen. De waardering en het vertrouwen die de cliënten aan je geven is goud waard! En daar ben ik trots op.
Hoe zou jij anderen enthousiast maken om ook vrijwilliger bij jouw organisatie te worden? Door het antwoord op vraag 3 in te zetten / door te geven.

Stadslandbouw Mooieweg

Met vrijwilligers telen wij verse groenten voor Voedselbank Arnhem. Op natuurlijke wijze, zonder kunstmest en gif. Het grootste deel van onze oogst geven we weg aan de Voedselbank. En een beetje is voor onszelf en voor verkoop aan de buurt.

Stadslandbouw Mooieweg teelt verse groenten voor Voedselbank Arnhem. Zonder kunstmest en gif en met 100% vrijwilligers! Het grootste deel van de oogst gaat naar de Voedselbank. De rest is voor vrijwilligers zelf en voor de verkoop tijdens zelfoogst dagen. Er worden ook kruiden, bloemen en klein fruit geteeld.

Iedereen is welkom op ons terrein en iedereen kan meedoen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kom genieten van natuur in de stad, alleen of samen met je kinderen, kleinkinderen, vrienden of buren! Er zijn regelmatig activiteiten op het terrein, zoals open dagen, rondleidingen, zelfoogst dagen en nog veel meer. 

Stadslandbouw Mooieweg bestaat sinds 2014 en is te vinden aan de Mooieweg 17 in de wijk Rijkerswoerd (Arnhem-Zuid). Meer informatie vind je op de website www.stadslandbouwmooieweg.nl

Op hetzelfde terrein vind je ook de groene buren van Zorgtuin Arnhem, biologische Tuinderij de Mijmering en Dutchmoors Schapen. Kom eens langs, er is altijd wat te zien en te doen!

Stichting OverMalbruggen

Wat doet jouw organisatie en waarom werken jullie met vrijwilligers? Stichting OverMalbruggen organiseer theater-, dans- en muziekprojecten die als doel hebben dat mensen met verschillende achtergronden elkaar en elkaars verhaal leren kennen via de kunsten. Ook willen we dat ons publiek emphatie voor hen krijgt en zo willen we de sociale cohesie in de wijk, Malburgen waar wij actief zijn,  en heel Arnhem verbeteren. We werken met vrijwilligers omdat wij hen zo op laagdrempelige manier kennis willen laten maken met de kunsten en wat het voor hen kan betekenen op het gebied van decor, kostuums, grime, pr etc. Ook zijn we een non-profit organisatie waarbij het dus handig is met vrijwilligers te werken. We houden van een win-win situatie waarbij wij de vrijwilligers wat geven en zij ons ook wat geven. 

Waarom is het leuk of zinvol om bij jouw organisatie aan de slag te zijn/gaan als vrijwilliger? Je kan bij ons van alles leren en ook aangeven waar je zelf het liefst iets in wil leren. Dit kan op het gebied van financiën en fondswerving zijn, pr, decor, kostuums, grime en ga zo maar door. We zijn een klein en gezellig team dat graag mensen verwelkomt dat de handen uit de mouwen wil steken en anderen wil leren kennen.

Waar ben je trots op binnen je vrijwilligersorganisatie? We zijn vooral trots op onze spelers die heel vaak een prachtige voorstelling neerzetten maar ook op alle vrijwilligers die dit achter de schermen mogelijk maken. Het aller mooiste vinden wij als zij zelf ook nog zeggen echt iets geleerd te hebben en gegroeid zijn bij ons.

Hoe denk je dat mensen meer betrokken kunnen worden bij vrijwilligerswerk in het algemeen? Ik denk dat veel mensen in moeten zien dat het naast een baan ook echt een verrijking kan zijn. Mensen moeten het als kans gaan zien zich eens op ongekende paden te begeven. Zo wordt vrijwilligerswerk net als een hobby een geweldige manier mensen te leren kennen, iets goeds te doen voor een ander en tegelijkertijd jezelf te ontplooien.

Als alles mogelijk is, wat zou jij dan willen op het gebied van vrijwilligerswerk? Voor onze organisatie willen we graag een sterker team vormen aankomend jaar op het gebied van PR- en fondsenwervingvrijwilligers en kostuumvrijwilligers. We willen zo groeien als organisatie en er voor zorgen dat de groep nog diverser wordt. We hopen sowieso dat steeds meer mensen dit jaar vrijwilligerswerk willen gaan doen! Het is ontzettend waardevol voor ons!

Over Rood

Wijkplatform Rijkerswoerd: Yvonne

Bij welke organisatie zet jij je in? Wijkplatform Rijkerswoerd.

Waarom doe je juist daar vrijwilligerswerk? Om bij te dragen aan verbetering, helpen bij activiteiten om de samenleving met elkaar te verbeteren.

Wat levert jouw inzet jou op; waar ben je trots op? Als secretaris structuur aangebracht in e-mail (team-mail). Een  bedrijfsportal ingericht, waardoor er transparanter gewerkt kan worden (iedereen ziet waar de ander mee bezig is, wat  voorkomt dat bij uitval andere met de handen in het haar zitten). Werken in en met OneDrive, Sharepoint en Teams.  Nieuwe website opgezet, visueel aantrekkelijker, meer van deze tijd en makkelijker voor bewoners om te stemmen.  Duidelijke lijnen binnen de organisatie, brengt rust, structuur zodat er beter ingespeelt kan worden op wat vraag en  aanbod is. Door het doorvoeren van deze verbeteringen hopen wij meer aandacht te krijgen. Communicatie is  verbeterd maar kan nog beter.

Hoe zou jij anderen enthousiast maken om ook vrijwilliger bij jouw organisatie te worden? Dat betekent je laten zien, zelf enthousiast zijn in je communicatie (minder stoffig, nu soms te ambtelijk), duidelijke berichtgevingen door middel van nieuwe website waarin alles (hopen wij) beter tot zijn recht komt.