Menu

Missie en visie

Missie
VWC Arnhem verrijkt Arnhemmers met vrijwilligerswerk.

Visie
VWC Arnhem vindt vrijwillige inzet van burgers belangrijk omdat het:

  • Onbetaalbare zorg, diensten en activiteiten oplevert;
  • Een vanzelfsprekende manier is om uw maatschappelijke betrokkenheid te uiten;
  • Mogelijkheden biedt om maatschappelijk mee te doen, te (re)integreren of in te burgeren;
  • Sociale netwerken en onderlinge cohesie voortbrengt.