Menu

Gezocht twee gezellige en empathische vrijwilligsters voor de moedergroep

De moedergroep is een groep van "jonge" moeders. De moedergroep vindt een keer in de week op donderdagmorgen plaats in jongerencentrum De Madser. De moedergroep geeft de jonge vrouwen de mogelijkheid om andere moeders te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, hun netwerk te vergroten, hun hulpvragen te delen en ze krijgen even wat tijd voor zichzelf. Er is oppas voor de kinderen aanwezig.

Werktijden

  • Door de week
  • Ochtend, in overleg
  • 1 tot 2 dagdelen per week in overleg

Uitgebreide taakomschrijving

Voor de moedergroep zoeken we twee flexibele, empathische en stevige vrijwilligsters die minstens twee keer in de maand en zo nodig naar behoefte deelnemen aan de moedergroep. Daarnaast is het de bedoeling dat er door de week bij wie gewenst extra individuele contactmomenten zijn om de moeder te ondersteunen in het vergroten van haar netwerk.
In overleg regelmatig afstemmen met de begeleidende beroepskracht.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

Gezellige open houding. Empathisch vermogen. Kunnen luisteren en niet te snel oordelen
Flexibiliteit. Vraaggericht werken. Samenwerken

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?

Onderdeel zijn van het begeleidende team van de moedergroep. Begeleiding van de twee beroepskrachten. Van betekenis kunnen zijn voor de moeder(s). Volare cursusaanbod

Biedt de organisatie scholing aan?

Reageer op deze vacature

Reageer op deze vacature

Gebruik onderstaand formulier om uw reactie op deze vacature achter te laten.

Wijk

Vredenburg/Kronenburg

Vacaturenummer

14088

    Opslaan als PDF

Reageer op deze vacature

Contactgegevens

Rijnstad/kinderwerk De Madser
Kronenburgbusbaan 25
6831 EJ Arnhem
www.rijnstad.nl/kinderwerkdemadser
Liesje van Haaren
0646731964
l.vhaaren@rijnstad.nl

Bekijk de andere vacatures van Rijnstad/kinderwerk De Madser