Menu

Overzicht maatjesprojecten Arnhem

Er zijn veel verschillende projecten waarbij je één op één aan iemand gekoppeld wordt, vaak voor wat langere tijd (minimaal een jaar). Hier vind je een overzicht van de verschillende maatjesprojecten in Arnhem. Je kunt vanuit een organisatie gekoppeld worden aan iemand die zelfstandig woont, of je kunt gekoppeld worden via een organisatie waar je maatje woont.

Maatjes Regio Arnhem: Project van SWOA:  026-3272266.
Maatjes Regio Arnhem zet maatjes in voor de projecten Buddyzorg / Vriendendienst op Stap / Activerend bezoek / Mantelzorgondersteuning. Samen met een deelnemer zoek je naar zijn of haar mogelijkheden. Soms ben je praktisch ondersteunend, dan weer bied je een luisterend oor of onderneem je samen activiteiten. Het is het belangrijk dat er een klik is en er een vertrouwensband ontstaat tussen jou en de deelnemer. Daarom zoeken we mensen die zich voor minimaal een jaar willen inzetten.
Vriendendienst Op Stap: Project van SWOA: 026-3272266.
Vriendendienst Op Stap brengt mensen vanaf 18 jaar die door langdurige psychiatrische problemen in een klein wereldje leven, in contact met vrijwilligers. Eén keer in de twee weken samen leuke dingen doen. Sportief, cultureel of lekker thuis samen thee drinken. Twee kunnen meer!
Buddyzorg: Project van SWOA: 026-3272266. 
Ernstig ziek, acuut of langdurig. Mogelijk levensbedreigend. Alles draait om ziek zijn. Het kan voelen alsof je zelf uit beeld raakt, je ziekte domineert. Tijd om dat te doorbreken, tijd voor een maatje van Maatjes Regio Arnhem. Onze vrijwilligers hebben alle aandacht voor jou. Geen zorg, geen hulp maar eenvoudig een luisterend oor en een open mind. Contact van mens tot mens. Je kunt je verhaal delen zonder bang te hoeven zijn de ander te belasten. Of samen wat leuks ondernemen, plezier maken.
Activerend Bezoek: Project van SWOA: 026-3272266.
Je hebt van alles gedaan, gezien en meegemaakt. Je nam je eigen beslissingen. Maar op dit moment gaat het niet meer zoals voorheen. Je ziet niet zoveel mensen meer en misschien ga je minder de deur uit. Je bent minder actief, voelt je wat somber en dat wringt. Je wilt weer dingen doen en jezelf goed voelen. Herken je dit? En wil je dit patroon doorbreken? Dan is een maatje van Maatjes Regio Arnhem wellicht iets voor jou. Samen met een betrokken vrijwilliger ga je op zoek naar datgene waar jij je goed bij voelt. 
Mantelzorgondersteuning: Project van SWOA: 026-3272266. 
Je zorgt voor je (dementerende) partner, vader of moeder, een ander familielid of misschien wel voor je buurvrouw of vriend. Het geven van veel, soms intensieve zorg en aandacht valt niet altijd mee. Niet alleen de wereld voor diegene waarvoor je zorgt wordt kleiner, maar die van jezelf ook. Een maatje kan ingezet worden om je te ondersteunen in de zorgtaak en zo de wereld voor jullie beiden weer groter maken. Twee kunnen nog altijd meer!

Taalmaatjes: Project van Vrijwilligerscentrale Arnhem: 026 4422833,
Vrijwilligerscentrale Arnhem verzorgt het Taalmaatjes project waarbij een Nederlands sprekende vrijwilliger gekoppeld wordt aan een anderstalige. Het koppel bepaalt zelf de inhoud van het contact. De anderstalige heeft bijvoorbeeld behoefte aan ‘beter Nederlands’ leren spreken, wil juist leren de puntjes op de ‘i’ te zetten of wil meer grammatica oefenen. Het koppel kan ook samen bepaalde activiteiten ondernemen: een bezoek aan de bibliotheek, de stad, een park, of gewoon boodschappen doen. Dit wordt in het taalplan beschreven.

Jobmaatje: Project van 026aanhet werk: 085 1305 884, 
Van betekenis zijn voor een werkzoekende? Word dan ook een jobmaatje! Jobmaatjes worden geselecteerd op basis van motivatie, passie en drijfveren (screeningstraject). Iedereen kan jobmaatje worden (ook oud deelnemers) ongeacht voorkeur voor politiek, religie, etc. Jobmaatjes worden gecertificeerd naar het volgen van de training en aanwezige VOG.

Wehelpen: Online matching systeem.
Heb je hulp nodig? Dan kun je een hulpvraag stellen. Dit mag van alles zijn: een ritje naar het ziekenhuis, hulp bij het doen van boodschappen, een hond uitlaten of een muur verven. Het stellen van een hulpvraag is gratis, de aangeboden hulp is ook gratis. Hoe concreter je de vraag stelt, hoe groter de kans op hulp. 

We Match! Project van Boost Arnhem: Email: 
"Een vreemde is een vriend die je nog niet hebt leren kennen". Heb je nog ruimte in je hart en in je leven voor een nieuwe vriend(in)? En durf je die te zoeken buiten je eigen cultuur?  Vind je het leuk om op basis van overeenkomsten gematcht te worden met een jongen/meisje of man/vrouw en samen leuke dingen te doen die jullie beiden aanspreken? Dan zoeken we jou!  Aanvullend aan het matchen van koppels organiseren wij elke 2e donderdag en elke 4e vrijdag van de maand een buddycafé voor alle buddies en geïnteresseerden. Door Corona zijn deze activiteiten tijdelijk gestopt en bieden we online alternatieven.

LeukOmteLeren: Project van de Weekendschool Arnhem: 06-43205252,
Buddy’s onderhouden het contact met de jongeren en ondernemen met hen activiteiten waardoor een veilige band ontstaat tussen buddy en kind waarbinnen het kind een positieve ontwikkeling door kan maken. De buddy dient daarbij als een rolmodel die door zijn eigen positie en ervaringen in de maatschappij de jongere kan ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Cocktail Maatjesproject voor LHBTI vluchtelingen: Project van het COC: 026 442 31 61 (voicemail),  
Cocktail is een maatjesproject van het COC Midden-Gelderland, dat zich richt op lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenders (LHBTI) asielzoekers. Eenmaal in Nederland zijn de discriminatie en bedreiging nog niet geweken: hun geaardheid wordt, net als in het land van herkomst, dikwijls niet geaccepteerd door andere nieuwkomers in en buiten de vluchtelingencentra. Dit kan leiden tot ernstige vormen van (fysieke) bedreiging, vereenzaming en angst. Zij missen vaak het ondersteunende netwerk van familie en/of landgenoten, en hebben daarom extra baat bij sociaal contact. Als Cocktail maatje onderneem je periodiek sociale activiteiten om deze vluchtelingen uit hun isolement te halen.

Maatjeswerk via een organisatie / instelling:

Pluryn: Vrijwilligers leveren een waardevolle aanvulling op de ondersteuning die Pluryn biedt aan mensen met complexe zorgvragen. Zij zorgen voor net dát extraatje waar de begeleiding niet aan toekomt. Bijvoorbeeld samen een kopje koffie drinken, een wandeling of uitstapje maken of samen naar een voorstelling gaan.

Siza: Je eigen leven leiden. Met familie, vrienden, buren en collega’s. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Als vrijwilliger kies je zelf wat het best bij je past en hoeveel tijd je daar aan kunt besteden. Zelfs met een uur per week of per maand lever je al een waardevolle bijdrage. Bijvoorbeeld door één keer per week met een cliënt een wandeling te maken, samen te koken of te helpen bij een wekelijkse activiteit. 

s Heeren Loo: Als vrijwilliger kun je veel voor cliënten van ’s Heeren Loo betekenen. Je biedt extra persoonlijke aandacht en vormt vaak een waardevolle schakel in het sociale netwerk van onze cliënten. Andersom biedt het werken met mensen met een verstandelijke beperking onze vrijwilligers ook veel voldoening. Als bezoekvrijwilliger ga je regelmatig langs bij een cliënt en onderneemt samen leuke dingen.